Šta je boniteit

Šta je Bonitet i Njegova Važnost za Vaš Biznis?

Bonitet je termin koji se često koristi u poslovnim krugovima i trebalo bi da razumete šta to znači jer igra ključnu ulogu u mnogim finansijskim odlukama.

Banke procenjuju vašu kreditnu sposobnost – ili da li ste u mogućnosti da dobijete novi kredit – kada podnesete zahtev, na primer za keš kredit, obrtna sredstva ili investicioni kredit.

Banke obično odobravaju kredit samo pravnim licima i kompanijama koje smatraju kreditno sposobnim. Kreditno sposobno pravno lice je ono koje je u mogućnosti i koje je dovoljno odgovorno da blagovremeno otplaćuje svoje dugove. Ako banka veruje da ste rizičan klijent, malo je verovatno da ćete se kvalifikovati za kredit.

Međutim, sve firme koje dostave finansijski izveštaj u prethodnoj godini podležu proceni uspešnosti. Da biste izbegli nepotrebne procedure i provere prilikom podnošenja za kredita, vaša firma jednostavno može da dobije „sertifikat bonitetne izvrsnosti“.

U današnjem postu ćemo posvetiti nekoliko reči ovom terminu i pokušati da ga objasnimo na najjednostavniji mogući način.

Šta je bonitet?

Bonitet potiče od reči latinskog porekla, bonitas/bonus, što znači dobar, valjan, vredan, a ujedno je i skup osobina nekog subjekta. Bonitet predstavlja materijalno i formalno svojstvo subjekta, koje ga ine sigurnim dužnikom, kada se radi o banci i kada se radi o preduzeću.

Bonitet se još tumači kao trgovinska platna sposobnost i unutrašnja vrednost, odnosno sposobnost plaćanja i davanja kredita, a suprotan pojam njemu je veritet. Kada posmatramo bonitet sa užeg aspekta, on se odnosi na kreditnu sposobnost, dok sa šireg aspekta bonitet se sastoji od kadrovske, finansijske i organizacione strukture.

Pokazatelje boniteta možemo da podelimo u dve grupe i imamo kvalitativne pokazatelje, kao što su IT opremljenost, menadžment, položaj na tržištu i osnovna delatnost i kvantitativne pokazatelje kao što su finansijski i imovinski položaj.

Bonitet

Šta je bonitet preduzeća?

Kada bismo striktno pokušali da definišemo bonitet, onda bi to podrazumevalo da je bonitet ocena likvidnosti i kreditne sposobnosti određenog pravnog lica ili kompanije. Na osnovu situacije firme i završnog računa, to je celokupna analiza finansijskog stanja.

Takođe treba napomenuti da bonitet preduzeća obuhvata i ocenu vrednosti nastupanja insolventnosti određenog pravnog lica u budućnosti.

Mnogi poistovećuju bonitet sa likvidnošću i kreditnom sposobnošću kompanije. Kada se utvrđuje kreditna sposobnost pravnog lica prvo što se gleda je analiza stanja, kretanje prihoda i rashoda, kao i struktura imovine i kapitala preduzeća.

Ocena boniteta se zasniva na oceni solventnosti i sastoji se od nekoliko faktora, kao što su brzi test i Altamanov model i kredit.

Takođe, ako želite da ocenite bonitet, on direktno zavisi od potencijala i od analize završnih računa i korišćenjem prognoze kako bi se utvrdile jače i slabije strane određenog pravnog lica, a to je sve vidljivo u završnom računu. Kada analiziramo bilans mi takođe utvrđujemo bonitet preduzeća.

Bonitet u bankarskom poslovanju

Ovaj termin generalno predstavlja sposobnost plaćanja kao i sposobnost klijenta da ispuni svoje finansijske obaveze. Na primer, kada govorimo o kreditu, to je sposobnost da se rate plaćaju redovno.

Osim finansijskih primanje osobe koja potražuje određenu vrstu kredita, na bonitet takođe utiču i starost klijenta, imovinsko stanje, pol, broj dece, bračno stanje i drugi faktori. Treba napomenuti da bonitet utiče i na visinu kamatne stope. Drugim rečima, ako klijent ima visok bonitet, on će imati i nižu kamatnu stopu.

Kako da povećate bonitet

Kako da povećate bonitet?

Morate da dokažete poveriocima i zajmodavcima da niste rizičan klijent i da ćete na vreme izvršavati svoje obaveze.

Počnite tako što ćete voditi računa o dospelim računima i obavezama. Poverioci će ukloniti nalog iz vašeg kreditnog izveštaja u zamenu za izmirenje duga. Međutim, ne morate čak ni da radite ovo jer će plaćanje računa uticati za vašu kreditnu sposobnost i bez ovog brisanja.

Počnite da gradite pozitivnu istoriju plaćanja tako što ćete ubuduće vršiti blagovremena plaćanja na svojim računima. Razmislite o otvaranju zaštićene kreditne kartice da biste dodali novi nalog u svoj kreditni izveštaj ako nemate aktivne, otvorene naloge. Poboljšaćete svoju kreditnu sposobnost, što će vam pomoći da budete odobreni za druge kreditne kartice i zajmove dok budete blagovremeno plaćali ovu vrstu kartice.

Uplatite veće učešće na kredite ako je moguće. Možda ćete moći da dobijete odobrenje za hipoteku ili kredit za automobil čak i bez najbolje kreditne sposobnosti ako uplatite veće učešće jer to znači da se manje zadužujete. To smanjuje količinu rizika koji zajmodavac preuzima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *