Testiraj svoj preduzetnički DNK

Uopšte
ne važi za mene
Uglavnom
ne važi za mene
Ne mogu
da se
odlučim
Uglavnom
važi za mene
U potpunosti
važi za
mene