Rezultati konkursa za petodnevne treninge za pisanje biznis plana

BMS_sajt_Preduzetnici_Treninzi_webSelekcija je obavljena u periodu od 24. novembra do 3. decembra,  a komisiju je činilo osam članova,  predstavnika Erste Banke i Smart kolektiva. Na konkurs je stiglo 105 prijava, a komisija je na osnovu ocenjenih prijava sastavila rang listu kandidata. Prvih 40 kandidata sa najvećim brojem bodova biće pozvani na 2 petodnevna treninga, koji će se održati od 11. do 15. decembra u Nišu i od 16. do 20. decembra u Novom Sadu. Svi kandidati biće obavešteni o selekciji i putem maila. U slučaju da neko od odabranih kandidata odustane, na trening će biti pozvan naredni kandidat sa liste, sve do ispunjenja broja mesta na treningu (2 x 20 učesnika). Komisija nije ocenjivala prijave kandidata koji nisu naveli osnovne podatke o svojoj biznis ideji, kao ni prijave koje se odnose na razvoj postojećeg biznisa, s obzirom na to da su treninzi namenjeni mladima koji žele da pokrenu posao, a ne onima koji već imaju razvijen biznis. Prilikom ocenjivanja prijava komisija je uzimala u obzir izvodljivost biznis ideje, kao i znanja, veštine i motivaciju kandidata.

Program Biznis mladih Srbije nastoji da proširi svoje kapacitete, kako bi u narednom periodu mogao da omogući većem broju mladih ljudi učestvovanje na BMS treninzima.

Rang lista kandidata

Ime

Prezime

Ukupno bodova

1

Draško

Strnčević

90

2

Verica

Nerić

90

3

Irena

Stojanov

87

4

Tijana

Petrovič

87

5

Nataša

Dostić

85

6

Bojana

Dragutinović

83

7

Katarina

Kovačević

83

8

Milan

Zeremski

80

9

Slobodan

Milenković

79

10

Bojan

Kiš

75

11

Marija

Sovrlić

75

12

Filip

Radojičić

75

13

Dušan

Domović Bulut

74

14

Marijana

Marković

74

15

Robert

Bartuš

72

16

Kateryna

Glushaieva

72

17

Miodrag

Brkljač

70

18

Dragan

Kovačević

67

19

Zorica

Veličić

67

20

Anđela

Davidović

67

21

Ivana

Vesić

66

22

Marija

Asodi

65

23

Julija

Marković

65

24

Mihailo

Milovanović

63

25

Pavel

Topoljski

62

26

Mihailo

Isakov

62

27

Dragan

Strunjaš

61

28

Biljana

Bjekić

59

29

Sonja

Bajević

57

10

Vladimir

Vujicic

57

31

Una

Bakalov

57

32

Danijel

Marinković

57

33

Mirjana

Vasić

57

34

Srđan

Jović

56

35

Karolina

Kalić

56

36

Bojan

Golubović

56

37

Stevan

Nikolić

56

38

Jelena

Đorđević

56

39

Vesna

Savić

55

40

Anđelija

Dutina

55

41

Predrag

Obradović

54

42

Vladimir

Mitrović

54

43

Aleksandar

Tomić

54

44

Danijela

Veselinović

54

45

Tamara

Vasić Bundalo

54

46

Alen

Lukac

53

47

Milena

Dujović

53

48

 Nikola

Džolev

53

49

Jelena

Pakaši Đurđev

53

50

Vuk

Jocić

53

51

Ivana

Miščević

52

52

Dean

Grgić

52

53

Aleksandar

Moravčević

52

54

Milan

Stevanović

52

55

Marija

Pešić

51

56

Dejan

Tomasović

51

57

Mladen

Miković

51

58

Dejan

Stanišin

50

59

Aleksandra

Petrović

50

60

Dragan

Popović

49

61

Tatjana

Vukas

49

62

Martin

Rakić

49

63

Maja

Kokotović

49

64

Bojana

Rajić

48

65

Marija

Samardzija

47

66

Srđan

Zbućnović

46

67

Katarina

Živković

46

68

Milan

Ilić

46

69

Milan

Tasić

45

70

Branka

Popovič

45

71

Aleksandar

Trkulja

45

72

Marijana

Anđelković

45

73

Dragana

Mladenović

43

74

Jelena

Ristić

43

75

Biljana

Vukmirović

42

76

Vesna

Stevanović

42

77

Maja

Kauten

41

78

Ivana

Katić

41

79

Ana

Cvetkovic

40

80

Miljan

Mitov

40

81

Nenad

Malešević

40

82

Jovana

Radoičić

39

83

Uroš

Ilić

38

84

Aleksandra

Đorđević

38

85

Branislava

Brkljač

38

86

Lazar

Milošević

37

87

Dragana

Anđelić

36

88

Marko

Komloš

36

89

Miloš

Milisavljavić

36

90

Snežana

Vukmirović

35

91

Tamara

Bešlin

35

92

Robert

Sabo

33

93

Vesna

Ljubić

32

94

Zoran

Sokolović

32

95

Jovana

Stevanović

31

96

Jasna

Pilčević

30

97

Ivan

Zorić

28

98

Milica

Petrović

26

99

Vladan

Bijanic

26

100

Tatjana

Dosković

25

101

Milos

Djurdjevic

25

102

Tamara

Gabor

19

103

Marija

Kravić

11

104

Milica

Milovanović

Nije ocenjena

105

Marko

Lero

Nije ocenjen