Naš partner Erste Banka razvila je 2011. godine posebnu kreditnu liniju „Superstep“ namenjenu mladima za otpočinjanje sopstvenog posla. Ovaj kredit odobrava se pod povoljnim uslovima, u maksimalnom iznosu do 5.000 evra, sa rokom otplate od 36 meseci i grejs periodom od 6 meseci. Jedinstvenost ovih kredita je u tome što se daju bez garancije, što je presedan u domaćem bankarskom sektoru. Tačna visina kamate zavisi od referentne kamatne stope koju periodično propisuje Narodna banka Srbije.

Zahvaljujući našem partnerstvu sa Erste Bankom, svi BMS kandidati koji završe petodnevni trening za razvoj biznis ideja i napišu biznis plan uz pomoć biznis plan konsulanata, imaće mogućnost da konkurišu za „Superstep“ kredit Erste Banke, i uz pomoć odobrenih sredstava pokrenu biznis.BMS_sajt_Preduzetnici_Pristup finansiranju O odobrenju kredita odlučivaće Erste Banka, a selekcioni paneli na kojima će kandidati moći da predstave i dodatno pojasne svoje biznis planove biće organizovani u martu 2014. godine, dok se realizacija kredita i pokretanje preduzeća planira za april 2014. Svim kandidatima koji pokrenu sosptveni biznis u okviru našeg programa, biće dodeljeni biznis mentori koji će im volonterski pomagati da razviju poslovanje tokom prve godine. Pročitajte više o biznis mentorstvima ovde.