BMS_NEW_viz_02

Pokretanje sopstvenog biznisa predstavlja veliki korak u životu mlade osobe. Biznis mladih Srbije je mreža podrške koja nastoji da taj korak usmeri ka uspehu i ekonomskom napretku. Čine je uspešni menadžeri, privrednici, kompanije i mala i srednja preduzeća, koji imaju viziju razvijene i dinamične privrede i bogatijeg društva. Naš pristup je posvećen i usmeren na lični i profesionalni razvoj mladih ljudi koji su spremni da uče, stiču iskustvo i preuzmu odgovornost za svoju budućnost.

Na početku je važna podrška.

 

Smart kolektiv je 2010. godine, u partnerstvu sa Forumom poslovnih lidera Srbije, pokrenuo program podrške mladim preduzetnicima, obezbeđujući im biznis mentorstvo top menadžera velikih kompanija koji su im pomagali da razviju poslovanje tokom prvih godina rada. Više od 70% mladih preduzetnika koje smo na ovaj način podržali i dalje uspešno posluje. Tokom narednih nekoliko godina proširivali smo oblasti podrške, a 2012. godine sklopili smo partnerstvo sa Erste Bankom, koja je za mlade koji žele da pokrenu posao razvila “Superstep” kreditnu liniju koja se daje pod povoljnim uslovima, i Nacionalnom službom za zapošljavanje, koja je za naše korisnike organizovala obuke za otpočinjanje posla.  Danas je Biznis mladih Srbije program sveobuhvatne podrške preduzetništvu mladih, koja podrazumeva:

 • Online učenje o preduzetništvu
 • Petodnevni interaktivni trening za razvoj biznis ideja i biznis plana
 • Besplatne konsultacije za unapređenje biznis plana
 • Preporuku za finansiranje najboljih biznis planova, od strane nezavisnog selekcionog planela
 • Pristup povoljnoj “Superstep” kreditnoj liniji Erste Banke
 • Besplatno biznis mentorstvo za sve biznise registrovane uz podršku programa u trajanju od minimum godinu dana
 • Umrežavanje i promociju
 • Individualni pristup i posvećenost svakom korisniku 

Naša misija je da razvijamo preduzetničku kulturu kod mladih u Srbiji, pružajući istovremeno konkretnu podršku onima koji se odluče da pokrenu sopstveni posao. Razvili smo nekoliko nivoa obuka prilagođenih različitim nivoima znanja i motivacije mladih: Online platforma za učenje o preduzetništvu namenjena je najvećem broju mladih i predstavlja početni korak u učenju o preduzetništvu, dajući mladima sliku o tome o čemu sve treba da razmišljaju kada razmišljaju o pokretanju sopstvenog posla. Petodnevni interaktivni trening za razvoj biznis ideje i biznis plana namenjen je manjem broju onih sa dobrim idejama i velikom motivacijom da pokrenu biznis. Biznis plan konsultacije namenjene su svim našim korisnicima koji imaju razvijene biznis planove, a konsultanti im pomažu da te planove unaprede i povećaju svoju šansu za finansiranje.

Zahvaljujući partnerstvu sa Erste Bankom, našim korisnicima su na raspolaganju „Superstep“ krediti koji se daju pod povoljnim uslovima, a namenjeni su mladim početnicima u biznisu. Jedinstvenost ovih kredita je u tome što se daju bez garancije, što je presedan u domaćem bankarskom sektoru. Odluku o kreditima donosi Erste Banka.

Najzad, preduzetništvo zahteva različite veštine u različitim fazama poslovanja. Jednom kada pokrenu biznis, mladi preduzetnici najčešće nemaju iskustvo i kontakte i ne znaju kako da prevaziđu mnoge prepreke na koje nailaze. Njihova preduzeća su najranjivija tokom prve tri godine poslovanja i tada im je najpotrebnija pomoć u vođenju biznisa. Naš program im obezbeđuje biznis mentore – pojedince sa iskustvom u višim nivoima menadžmenta korporativnog okruženja ili u uspešnom vođenju sopstvenog biznisa, uz čiju besplatnu podršku tokom godinu dana rada „1 na 1“ imaju više šanse da razviju poslovanje i opstanu na tržištu.

Naša metodologija sveobuhvatne podrške preduzetništvu mladih razvijena je po ugledu na metodologiju prestižne međunarodne mreže The Prince’s Youth Business International, čiji smo član od oktobra 2012. godine. Mrežom predsedava Princ od Velsa, a čine je programi iz više od 40 zemalja širom sveta. Članstvo u YBI mreži omogućava nam da kontinuirano unapređujemo program, učeći iz bogatog iskustva međunarodnih partnera. Članice YBI mreže prolaze kroz rigorozni sistem akreditacije, što podrazumeva da se programi sprovode prema međunarodnom standardu. Jedna od važnih tema kojima se mreža bavi je i povezivanje mladih preduzetnika širom sveta i omogućavanje lakšeg pristupa stranim tržištima i međunarodnim kontaktima.

U aprilu 2013. godine formirali smo savetodavni odbor programa s ciljem da razvijemo i uspešnije sprovedemo strategiju programa do 2016. godine. Savetodavni odbor čine:

 • Andra Brbaklić, Direktorka sektora komunikacija i sektora ljudskih resursa Erste Banke i jedna od BMS mentorki
 • Žarko Šunderić, šef Tima za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva
 • Minja Bolesnikov, Ford brend menadžer Grand Motorsa i jedan od BMS mentora
 • Stephen Fish, partner u Ernst & Young Srbija
 • Sarah McMillan, direktorka sektora širenja mreže Youth Business International
 • Neven Marinović, direktor Smart kolektiva

Program Biznis mladih Srbije sprovodi Smart kolektiv u partnerstvu sa Erste Bankom. Imamo dugogodišnju finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, a tokom 2012/13 finansijski nas je podržavao i USAID Projekat održivog lokalnog razvoja. Veliku podršku nam pružaju i Forum poslovnih lidera, prva mreža društveno odgovornih kompanija u Srbiji, kao i Tim za socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva. Partnerski sarađujemo sa državnim institucijama (Nacionalna služba za zapošljavanje), kao i sa mnogim organizacijama civilnog društva u Srbiji koje se bave ovom temom.  Najveću zahvalnost dugujemo našim biznis mentorima, koji volonterski pomažu mladim preduzetnicima, čineći njihove prve preduzetničke korake sigurnijim i vodeći ih ka uspehu.