BMS_stranica mentori_Uloga mentoraZa mladog preduzetnika, podrška iskusnog menadžera može da predstavlja ključ uspeha njegovog preduzeća koje je tek na početku ostvarivanja poslovnih rezultata. Uz podršku biznis mentora, mladi preduzetnici imaju više šanse da razviju poslovanje i opstanu na tržištu.

 

 

 

Mentorski rad u našem programu je volonterski, i odvija se „jedan na jedan“, 2-4 sata mesečno, minimum godinu dana. Na početku saradnje, mentor i preduzetnik potpisuju Sporazum o saradnji, kojim se preciznije definišu mentorski odnos, pravila ponašanja i trajanje mentorstva. Mentorski odnos sve vreme prati koordinator BMS programa, koji je na raspolaganju i mentorima i preduzetnicima za rešavanje eventualnih nedoumica i izazova.Uloga mentora je da pomogne preduzetniku da sagleda rizike i mogućnosti svog poslovanja i da ga vodi kroz proces donošenja odluka. Mentor ne treba da rešava preduzetnikove probleme, niti da „preuzima“ upravljanje preduzećem. Ključna mentorska veština je aktivno slušanje.   Mentorski rad sa mladim preduzetnikom podrazumeva:

  • Pomoć u definisanju poslovnih ciljeva i kreiranju akcionog plana;
  • Podsticanje preduzetnika da razvije svoj pun preduzetnički potencijal;
  • Evaluaciju preduzetnikovih planova i odluka;
  • Uočavanje potencijalnih problema i poteškoća i pomoć u sprečavanju da se oni pojave;
  • Pomoć u razvoju postojećih i novih preduzetnikovih veština kroz podršku, ohrabrivanje i vođenje.

Kontaktirajte nas za više informacija: office@biznismladihsrbije.org

Pročitajte više o našim mentorima.

Pogledajte ko su naši preduzetnici.