Istraživanje i testiranje

Baza znanja_Saveti_Kako zapoceti uspesan posao_02_Istrazivanje i testiranje

Pre ulaganja novca u novi poslovni poduhvat, potencijalni preduzetnik mora da utvrdi kolike su realne šanse za uspeh njegove poslovne ideje. Ako ste jasno utvrdili šta je vaš proizvod ili usluga, počnite od detaljnog upoznavanja sa uslovima na tržištu na koje izlazite, u okviru specifične delatnosti kojom se bavite.

Možete razgovarati sa vlasnicima već razrađenih preduzeća u vašoj oblasti – pitajte ih o troškovima pokretanja i održavanja posla, o prometu i o profitu koji ostvaruju, o načinima upravljanja radnim procesom i zaposlenima. Raspitajte se i na drugim stranama o njihovom poslovanju kako biste stekli objektivniju sliku i pokušajte da izvučete zaključak o tome šta i kako možete da uradite bolje, efikasnije ili jeftinije od njih. Procena konkurencije uključuje i analizu na osnovu sakupljenih informacija o tome šta su njihove prednosti, a šta slabosti, koje su greške iz kojih možete da izvučete pouku.

Istovremeno sa istraživanjem konkurencije, istražujte i tržište, odnosno svoje potencijalne mušterije – nužno je da upravo kod njih testirate svoju ideju pre nego što pređete na realizaciju. Odredite svoju ciljnu grupu, odnosno: ko su ljudi koji bi platili za vaš proizvod ili uslugu. Krenite od prijatelja, rođaka, komšija i kolega, pošto su oni vaši prvi potencijalni potrošači; pokušajte da razgovarate sa što više ljudi za koje mislite da mogu da spadaju u vašu ciljnu grupu. Pitajte šta im se dopada i ne dopada kod vašeg proizvoda ili usluge, imaćete priliku da unapredite svoju ideju i da saznate koliko bi vaše potencijalne mušterije bile spremne da plate.